Avís legal

Introducció

En compliment amb la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat i de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), el titular (d'ara endavant, el responsable) de iogapriorat.com (d'ara endavant, la web o aquesta web), informa que l'accés i l'ús d'aquesta web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d'ella poden obtenir-se, estan regits pels termes i les condicions detallades en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts puguin precisar l'acceptació d'unes condicions particulars addicionals.

Tota persona usuària que accedeixi a aquesta web es compromet a respectar i complir amb tot allò exposat en aquest text i qualsevol normativa d'ús o disposició legal que pugui ser d'aplicació. En cas que les condicions detallades en aquest text no siguin de conformitat amb la persona usuària, preguem que aquesta persona no utilitzi ni accedeixi a aquesta web, donat que qualsevol ús que es faci de la web i dels seus serveis o continguts impliquen l'acceptació d'aquestes condicions legals.

Els continguts i serveis oferts en aquesta web poden actualitzar-se sense previ avís. Suggerim a les persones usuàries que comprovin la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts inclosos en aquesta web. Les condicions exposades en aquest avís legal també poden variar, raó per la qual aconsellem a les persones usuàries revisar-les quan vulguin visitar de nou la web.

Dades identificatives

Aquesta web és un portal informatiu, el responsable del qual és en Júlio César Guillen Fernández, amb NIF 39891623-D i domicili fiscal C/Bosquet num. 30, 43730 Falset (Tarragona). Les dades de contacte del responsable son el telèfon 679 98 69 62 i l'adreça de correu infoiogapriorat.com.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d'aquesta web, el seu codi font i els logos, marques i signes distintius que hi apareixen pertanyen al responsable o es disposa de llicències de l'autor o propietari dels drets pel seu ús. Per tant, tot el contingut de la web està protegit pels corresponents drets de propietat intel·lectual o industrial. De la mateixa manera queden protegides les imatges i demés continguts inclosos al servidor on s'allotja la web.

L'ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, independentment de la finalitat per la qual estigui destinada, queda totalment prohibida sense una expressa autorització del responsable.

Seran excepció i podran reutilitzar-se aquells continguts que es publiquin sota una llicència permissiva quan aquesta llicència faci referència al contingut llicenciat d'una manera clara i inequívoca.

El responsable declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Qualsevol persona que consideri necessari realitzar algun tipus d'observació, queixa o reclamació al respecte, pot posar-se en contacte mitjançant el formulari web o qualsevol dada de contacte exposada en aquest avís legal.

Responsabilitats

Contingut propi

El responsable queda exempt de responsabilitat per l'ús que tercers facin de la informació publicada en aquesta web, ni pels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

El responsable es reserva el dret a realitzar canvis en aquesta web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant continguts publicats o el seu disseny.

Contingut de tercers

El responsable queda exempt de responsabilitat pel contingut d'aquesta web sempre que aquest contingut hagi estat introduït o manipulat per un tercer.

En compliment amb l'article 11 i 16 de la LSSI, el responsable es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa amb la retirada o, si s'escau, el bloqueig de tot el contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

En cas que una persona consideri que hi ha, en aquesta web, contingut susceptible d'aquesta classificació, pot informar immediatament al responsable mitjançant el formulari web o qualsevol dada de contacte detallada en aquest avís legal.

Enllaços a tercers

Des d'aquesta web poden incloure's referències, esments o enllaços directes a altres llocs web, amb l'objectiu de facilitar la seva cerca. No obstant, les webs de tercers no tenen per què ser propietat del responsable ni estar subjectes a cap revisió de contingut per part seva, raó per la qual el responsable queda exempt de responsabilitat pels continguts enllaçats, el funcionament de la web enllaçada i els possibles danys que puguin derivar-se de l'accés i ús de la mateixa.

En qualsevol cas, el responsable retirarà, tan aviat com pugui, qualsevol enllaç mitjançant el qual es faciliti l'accés a contingut susceptible de faltar a la legislació nacional o internacional, la moral i l'ordre públic.

Enllaços de tercers

Altres llocs web de tercers, aliens al responsable, poden incloure una referència, esment o enllaç directe a aquesta web. El responsable permet l'enllaç, la referència i l'esment d'aquesta web tenint en compte els següents punts:

  1. L'enllaç no implica, en cap cas, l'existència d'una relació entre el responsable i el propietari de la web des d'on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis.
  2. No es declararà ni es donarà a entendre que el responsable ha autoritzat expressament l'enllaç, ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o disposats a la web des d'on s'estableixi l'enllaç.
  3. El responsable no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis inclosos a la web des d'on s'estableixi l'enllaç.
  4. La web des d'on s'estableixi l'enllaç no inclourà contingut il·lícit, contrari a la moral i a les bones costums generalment acceptades, així com tampoc inclourà contingut que infringeixi qualsevol dret de tercers.

Accessibilitat

Aquesta web ha estat creada i revisada per funcionar correctament durant els 365 dies a l'any, les 24 hores del dia. Tot i així, poden sorgir fallades del servidor o errors de programació per descuits del responsable, descuits de tercers o motius de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies que facin inviable l'accés al contingut web.

El responsable queda exempt de responsabilitat per la falta d'accés a aquesta web i de les conseqüències que d'això se'n puguin derivar.

Reproducció de contingut

Es prohibeix l'ús, copia, reproducció, adaptació, distribució, transformació, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol acció que impliqui una infracció de la normativa vigent espanyola i internacional en matèria de protecció intel·lectual o industrial, així com l'ús dels continguts d'aquesta web sense la prèvia autorització expressa del responsable.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació de les condicions que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferts en aquesta web, serà la llei espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir, l'usuari accepta sotmetre's als jutjats i tribunals més propers al domicili del responsable.